Logo

Moldavie  

Moldavie - Consommation d'électricité
DateProduction GWhConsommation GWhConsommation par habitant KWh
20174.6835.2441.478,2
20165.5164.9391.390,9
20155.7035.1671.454,3
20145.0755.1581.450,9
20134.2565.1211.439,4
20125.4675.6921.599,1
20115.4565.4971.544,3
20105.7676.5811.848,4
20095.8445.8531.642,4
20085.6806.8991.933,8
20075.5516.7861.899,4
20065.7277.4012.066,7
20055.6357.0071.951,9
20045.4727.0331.953,4
20035.6167.1361.978,1
20025.4396.0681.677,0
20015.6365.4401.499,5
20005.3075.6231.546,9
19994.1674.1131.128,7
19984.6175.3551.467,2
19974.9765.4771.498,3
19965.7735.8411.596,8
19955.7206.0931.406,6
19947.7486.8411.857,0
19939.6686.1211.663,8
199210.5869.3012.521,3
Moldavie - Consommation d'électricité
Moldavie - Consommation d'électricité