Sri Lanka Sri Lanka - Déficit public

Sri Lanka: Évolution du déficit
DateDéficit (M.€)Déficit (M.$)Déficit (%PIB)
2020-9.032-10.294-12,76%
2019-5.979-6.693-7,97%
2018-3.967-4.682-5,32%
2017-4.269-4.811-5,50%
2016-3.976-4.398-5,34%
2015-5.094-5.649-7,01%
2014-3.725-4.942-6,23%
2013-2.900-3.850-5,19%
2012-2.980-3.829-5,60%
2011-2.927-4.070-6,24%
2010-2.979-3.945-6,95%
2009-2.981-4.143-8,61%
2008-1.952-2.857-6,13%
2007-1.624-2.223-6,00%
2006-1.576-1.978-6,11%
2005-1.379-1.714-6,13%
2004-1.243-1.544-6,54%
2003-1.218-1.375-6,36%
2002-1.483-1.397-7,14%
2001-1.823-1.631-8,77%
2000-1.689-1.556-8,04%
1999-1.003-1.069-5,77%
1998-1.293-7,01%
1997-1.059-5,90%
1996-1.144-7,12%
1995-1.076-7,35%
1994-1.055-7,66%
1993-713-5,97%
1992-572-5,12%
1991-854-8,24%
1990-625-6,60%
Sri Lanka: Évolution du déficit en pourcentage du PIB

Sri Lanka: Évolution du déficit en millions