Sri Lanka Sri Lanka - Déficit public

Sri Lanka: Évolution du déficit
DateDéficit (M.€)Déficit (M.$)Déficit (%PIB)
2021-8.748-10.354-11,64%
2020-9.019-10.293-12,06%
2019-5.978-6.693-7,52%
2018-3.963-4.682-4,96%
2017-4.261-4.811-5,10%
2016-3.974-4.398-5,00%
2015-5.091-5.649-6,64%
2014-3.719-4.942-5,99%
2013-2.899-3.850-5,01%
2012-2.978-3.829-5,44%
2011-2.924-4.070-6,01%
2010-2.974-3.945-6,73%
2009-2.974-4.143-8,33%
2008-1.943-2.857-5,93%
2007-1.622-2.223-5,81%
2006-1.575-1.978-5,91%
2005-1.377-1.714-5,93%
2004-1.242-1.544-6,32%
2003-1.216-1.375-6,15%
2002-1.479-1.397-6,90%
2001-1.821-1.631-8,48%
2000-1.684-1.556-7,78%
1999-1.002-1.069-5,58%
1998-1.293-6,79%
1997-1.059-5,71%
1996-1.144-6,89%
1995-1.076-7,11%
1994-1.055-7,41%
1993-713-5,78%
1992-572-4,95%
1991-854-7,97%
1990-625-6,39%
Sri Lanka: Évolution du déficit en pourcentage du PIB

Sri Lanka: Évolution du déficit en millions