Chili Chili - Homicides intentionnels

Chili - Homicides intentionnels
DateNombre d'homicidesHomicides femmesHomicides hommesHomicides de femmes par familleHomicides masculins par familleTaux d'homicides pour 100 000
2018825947314,40
20177791066734,22
20166128952351313,36
20156107753343293,39
20144386337543202,47
201355610844856313,16
2012434373972,49
20116361155213,69
2010541964453,17
2009630995313,73
20085881034853,52
20076161115053,73
2006590914993,61
2005576834933,56
20035133,24
Chili - Homicides intentionnels