Logo

Roumanie  

Roumanie - Tourisme international
DateArrivées annuelles
201811.720.000
201710.926.000
201610.223.000
20159.331.000
20148.442.000
20138.019.000
20127.937.000
20117.611.000
20107.498.000
20097.575.000
20088.862.000
20077.722.000
20066.037.000
20055.839.000
20046.600.000
20035.595.000
20024.794.000
20014.938.000
20005.264.000
19995.224.000
19984.831.000
19975.149.000
19965.205.000
19955.445.000
Roumanie - Tourisme international